• header8
  • header6
  • header2
  • header5
  • header1
  • header7
  • header4
  • header3

lidworden 2300x200

Stand van zaken waterveld

Beste hockey vrienden,

 2015.03.13 waterveld foto groen
Na een zeer intensief en constructief voorbereidingstraject gevolgd te hebben voor de aanleg van ons nieuwe kunstgraswaterveld, zijn wij recentelijk zeer onaangenaam verrast door het bericht van de gemeente dat er in het vergunningtraject een fout is gemaakt. De vergunning voor de aanleg van het kunstgraswaterveld is akkoord bevonden door de gemeente echter is de vergunning niet gepubliceerd. Dit dient dus alsnog (deze week) te gebeuren. Laten we voor de duidelijkheid stellen dat het in deze uitstel maar géén afstel betreft! Er wordt op dit moment overleg gepleegd met de gemeente over wanneer we over een onherroepelijke vergunning kunnen beschikken en wanneer de aannemer kan starten. Afhankelijk van de publicatiedatum en de vraag of er daadwerkelijk bezwaar wordt ingediend, kan de start van de aanleg 6 – 14 weken vertraging oplopen.


Wij zullen er, in goed overleg met de gemeente, alles aan doen om de aanleg zo snel als mogelijk te laten starten. De festiviteiten rondom de opening van het waterveld zullen derhalve opgeschoven worden. Wij betreuren dat dit zo gelopen is echter hebben er alle vertrouwen in dat we zo snel als mogelijk toch een begin kunnen maken met de aanleg. Een gesprek met gemeente over deze ontwikkeling vindt dan ook nog plaats. De gemeente heeft in ieder geval aangegeven het ook erg vervelend te vinden en er alles aan te doen om het traject nu zo snel mogelijk te laten verlopen. Wij informeren jullie zodra bekend is wanneer gestart gaat worden.


Rogier Huizinga