• header6
  • header2
  • header4
  • header1
  • header3
  • header8
  • header7
  • header5

lidworden 2300x200

Het derde veld is goedgekeurd!

Woensdag 18 november heeft de oplevering plaatsgevonden en vandaag de afronding van de eindkeuring. Kort samen gevat: We hebben een WATERVELD!!!!

Er zijn enkele opleveringspunten geconstateerd en die worden binnen 2 weken afgewerkt waaronder één dug-out die beschadigd is en de nalevering van 2 extra doelen. Helaas is er vandaag geconstateerd dat de schakelaar waarmee de sproeiers worden bediend is gesaboteerd. De bediening wordt begin komende week vervangen.

 

Kan er wel op gespeeld worden?

Ja dat kan. Omdat het veld nog nieuw en stug is mag er getraind worden op het waterveld. Wedstrijden niet vanwege het ontbreken van de dug-out (eis bij wedstrijden) en omdat het veld ingespeeld dient te worden zodat de aanwezige plooien in het veld kunnen uitzakken. Dit kan een tijdje duren omdat de mat bij een lage temperatuur is gelegd.

 

Planning

Tot 29 november geldt: De trainingen die nu staan ingepland op veld 1 mogen verplaatst worden naar veld 3. Indien er ruimte voor is kunnen ook trainingen van veld 2 naar veld 3 verplaatst worden. Houd wel rekening met de veldverlichting zodat er niet onnodig op 3 velden tegelijk de verlichting aan is.

 

Hoe werkt de beregening en verlichting?

Tijdelijke situatie (vanwege de latere plaatsing van de lichtmasten):

De beregening wordt bediend via een sleutelschakelaar bij de verlichtingsmast (links van de toegangspoort van het veld). De sleutel wordt in de materialenberging opgehangen en dient na gebruik op dezelfde plek terug gehangen worden. De verlichting wordt geschakeld in de materialenberging waar ook de verlichting van de andere velden geschakeld worden.

Definitieve situatie:

Aan de meest linkse lichtmast (t.o.v. de toegangspoort) wordt een afsluitbare kast gemonteerd. Deze kast is te openen met de trainerssleutel. In de kast zitten de schakelaars om de verlichting aan te zetten en de schakelaar om de beregening in te schakelen.

Veiligheid:

De sproeiers van het waterveld zijn veel krachtiger dan de sproeiers van veld 1 en 2. Let dus op met het inschakelen van de beregening en zorg dat er geen (jeugd) spelers in de buurt van een sproeier staan.

 

Officiële ingebruikname waterveld

De officiële opening vindt plaats aan het begin van de lentecompetitie. Meer informatie hierover volgt nog.

 

VEEL SPEELPLEZIER!

 

Namens het bestuur,

Rogier Huizinga,

Bestuursverantwoordelijke cluster Vastgoed.