• header4
 • header7
 • header8
 • header2
 • header5
 • header1
 • header6
 • header3

lidworden 2300x200

VOORLOPIG - Trainingsschema 2018-2019

Het voorlopige trainingsschema is HIER te vinden. Dit wordt ook nog in LISA ingevoerd, zodat het zichtbaar wordt op de verschillende teampagina’s. Het betreft een voorlopig schema omdat nog niet alle vacatures zijn ingevuld. Het is mogelijk dat nog met trainingstijden of dagen wordt geschoven

 • De trainingen van de JONGSTE JEUGD starten weer vanaf MAANDAG 27 AUGUSTUS.
 • De JEUGD & SENIOREN teams beginnen met trainen vanaf MAANDAG 20 AUGUSTUS.

Een deel van de trainers moet nog worden ingevuld. Hiervoor zijn we afhankelijk van de schoolroosters van de trainers die op korte termijn bekend worden gemaakt. Bij de teams waar VACATURE staat start de training pas vanaf het moment dat we een trainer hebben gevonden. Teams worden hier per mail over geïnformeerd.

 

Voor een aantal teams zoeken we dus nog een trainer. Wil je training geven? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De geplande trainingstijd kan aangepast worden aan je beschikbaarheid.

 

Keeperstraining
De keeperstrainingen starten in de week van 3 september. Keepers en keeperstrainers worden hierover geïnformeerd per mail.

Beschikbaarheid van de velden
Veld 1 is pas 31 augustus speelklaar. Teams die op veld 1 staan ingedeeld trainen de eerste twee weken op veld 2 of 3. Dit kan dus betekenen dat de eerste weken op het zandveld moet worden getraind in plaats van op het waterveld. Overleg met de medetrainers over een goede verdeling. Dit is tijdelijk. We rekenen op jullie medewerking.

 

Ouderavonden
De ouderavonden per team komen te vervallen. In plaats daarvan organiseren we twee algemene ouderavonden: één voor de jeugd en één voor de jongste jeugd. Deze zijn vooral bedoeld voor de ouders waarvan de kinderen nieuw zijn binnen THC. Uiteraard zijn ook alle andere geïnteresseerde van harte welkom.

 

De ouderavonden vinden in ons clubhuis plaats op:

 • Woensdag 29 augustus jongste jeugd, 19:30 - 20:30
 • Donderdag 30 augustus jeugd, 20:00 – 21:00

De coaches ontvangen van ons een handreiking die gebruikt kan worden bij het maken van teamafspraken.

Start nieuwe seizoen jeugd

Het nieuwe seizoen zal op zaterdag 8 september van start gaan.

 

In de week van 20 augustus zal het programma door de bond bekend worden gemaakt via de standenmotor. Er zal dan zo snel mogelijk begonnen worden met de planning op onze velden. Zijn er dringende zaken die jullie kwijt willen m.b.t. de planning, dan kan dit aangegeven worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Indien mogelijk, zullen deze meegenomen worden in de planning.

 

Op zaterdag 1 september worden er door alle teams oefenwedstrijden gespeeld.

 

De jongste jeugd (F en E teams) heeft een intern toernooi, dat zal starten om 9.30 uur (schema volgt nog)

 

De jeugd (D t/m A) heeft in samenwerking met Blerick, Venlo en Horst oefenwedstrijden verdeeld over de 4 clubs.

Sommige teams spelen een hele wedstrijd, anderen een 3-luik. De aanvangstijden en lokatie komen deze week in LISA te staan.

 

Bij de wedstrijden in Tegelen moeten we echter een opmerking plaatsen:

De oplevering van veld 1 is gepland op 31 augustus (daags voor de oefenwedstrijden). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan worden de wedstrijden die op veld 1 gepland staan, na de wedstrijden van veld 2 en 3 gespeeld. De wedstrijden op veld 2 en 3 zullen dan een half uur vervroegd worden. 

Houd LISA en de mededelingen op de site dus goed in de gaten!!

 

Wens ik jullie alvast een sportief seizoen,

Germaine Steijn,

WS junioren THC

 

Trainen in de nieuwe teams

Alle jeugdteams gaan komende weken een keer in de nieuwe samenstelling trainen. Alleen meisjes A1 traint vanwege de verlengde selectie twee keer. Hieronder staat het schema van deze trainingen. Na de zomervakantie wordt er verder getraind.

 

De jongste jeugdteams trainen na de zomervakantie voor het eerst in de nieuwe samenstelling.

 

maandag 25 juni

18.00-19.30 uur MB2 Caspar Waterveld A

19.30-21.00 uur MB1 Caspar Waterveld A

18.00-19.30 uur MC1 Jolie Waterveld B

 

Woensdag 27 juni

16.30-18.00 uur MC3 Colette Waterveld B

17.00-18.30 uur MD3 Lotte Waterveld A

18.30-20.00 uur MD4 Lotte Waterveld A

18.00-19.30 uur MA2 Koen Waterveld B

19.30-21.00 uur MA1 Koen Waterveld B

 

Donderdag 28 juni

16.30-18.00 uur MD2 Dries Waterveld A

18.00-19.30 uur MD1 Dries Waterveld A

18.00-19.30 uur JB2 Klaas Waterveld B

19.30-21.00 uur JB1 Klaas Waterveld B

18.00-19.30 uur MC2 Ernest Veld 1

19.30-21.00 uur MB3 Ernest Waterveld A

 

Maandag 2 juli

18.00-19.30 uur MB4 Koen Waterveld A

19.30-21.00 uur MA1 Koen Waterveld A

 

Teamindeling jeugd en jongste jeugd 2018-2019

De afgelopen weken is de commissie Selectie & Indeling bezig geweest met de indeling van de jeugd en jongste jeugdteams voor het volgende seizoen. Zonder de medewerking van de trainers en coaches, en de scouts, was dit niet gelukt, bedankt hiervoor!

Klik hier voor de teamindeling jongste jeugd en hier voor de teamindeling jeugd voor de competitie van 2018-2019. Belangrijk om te vermelden: het betreft een voorlopige indeling. De commissie Selectie en Indeling behoudt zich het recht voor om, daar waar nodig, de indeling nog aan te passen.

Een aantal opmerkingen over de teamindeling.
In de meisjes A lijn zal nog een verlengde selectie plaatsvinden. Er bestaat de mogelijkheid dat er een aantal speelsters in Dames 1 worden geplaatst. Afhankelijk hiervan wordt bepaald hoeveel speelsters er naar MA2 zullen gaan. Deze indeling wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt.

In de meisjes D en meisjes E8 lijn hebben we gekozen voor krap bezette teams, de ervaring leert dat bij de start van het seizoen in deze leeftijdscategorieën ieder seizoen nieuwe aanwas zich meldt. We houden het nauwlettend in de gaten. Rond de herfstvakantie evalueren we dit. Mogelijk dat er dan nog een beperkte herindeling plaatsvindt waarbij er een team wordt teruggetrokken indien nodig.

De teamindeling voor jongens C en jongens D volgt later. In samenwerking met Venlo en Blerick vinden er nog selectietrainingen plaats voor deze lijnen.

Bij het indelen van de teams zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Het indelen van de jeugdteams is gebeurd aan de hand van beoordelingen van de trainers en coaches en de beoordelingen van de selectietrainingen. Bij de breedteteams is ook rekening gehouden met de voorkeuren die zijn doorgegeven. Bij de jongste jeugd is de indeling voor het grootste deel gebaseerd op de doorgegeven voorkeuren. We hebben geprobeerd hier zo veel mogelijk rekening mee te houden, echter kunnen nooit alle voorkeuren ingewilligd worden.

Inspraakmoment.
Mocht een speler/speelster het niet eens zijn met de indeling in het team waarbij hij/zij is ingedeeld, dan is er een inloopmoment gepland op maandag 25 juni a.s. van 19:00-21:00 uur in het clubhuis. Van te voren aanmelden hiervoor is een vereiste. Dit kan tot zaterdag 23 juni 12:00 uur per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de reden. De commissie Selectie & Indeling bekijkt de verzoeken en indien nodig wordt men uitgenodigd voor een gesprek. Het is de bedoeling dat de speler/speelster zelf bij dit gesprek aanwezig is!

Trainingen tot aan de zomervakantie.
Alle jeugdjeugd teams trainen vanaf woensdag 27 juni tot en met donderdag 5 juli in de nieuwe samenstelling. Alle teams trainen één keer (Meisjes A: verlengde selectie eventueel 2x)! Het trainingsschema volgt zo snel mogelijk.

De jongste jeugdteams trainen na de zomervakantie voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Er wordt door de jongste jeugdteams voor de zomervakantie dus niet mee getraind.


Trainers, coaches en teammanagers gezocht.
Voor de jongste jeugd en jeugdteams zijn we op zoek naar trainers, coaches en teammanagers. Hockeykennis is een pre voor een rol als trainer of coach, maar zeker geen vereiste. Interesse? Stuur dan een mail naar onze jeugdcoördinator Niels Boots (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Start na de zomervakantie.
De trainingen na de zomervakantie starten weer vanaf maandag 20 augustus. In de week van 27 augustus vinden er opstartbijeenkomsten plaats. Zaterdag 1 september zijn er oefenwedstrijden voor de jeugd & jongste jeugd, zaterdag 8 september: start herfstcompetitie 2018.

Samenwerking HCB, THC en VHC bij de jongenslijn

Al geruime tijd zijn de drie Venlose hockey verenigingen en de gemeente met elkaar in gesprek over een vergaande samenwerking en mogelijke fusie. Zoals wij jullie reeds eerder hebben aangegeven, verlopen deze verkennende gesprekken in een uiterst harmonieuze en open sfeer.

 

Op korte termijn vinden onder begeleiding van de KNHB verkennende strategiesessies plaats, waarmee we gezamenlijk in kaart brengen wat de toekomst van de hockeysport in groot Venlo is. Wat als we vasthouden aan de huidige situatie? En hoe ziet de toekomst er met een fusie uit? Vervolgens werken we begin volgend seizoen samen met alle geïnteresseerde leden eenzelfde strategiesessie nader uit. Hiermee ontstaat een gezamenlijk gedragen plan voor de toekomst, waarin de hockeysport in de gemeente Venlo wordt gewaarborgd. Het doel is om dit plan in een volgende Leden Vergadering te presenteren.


Het is echter ook geen geheim dat de drie verenigingen vooruitlopend op een eventuele fusie, daar waar nodig nu al willen samenwerken. Dit betreft vooral een samenwerking binnen de jongenslijn. Uitgangspunt hierbij is dat we voor alle jongens in Venlo een aansprekend hockeyaanbod willen blijven bieden. Homogeniteit binnen een team is daarbij een belangrijk uitgangspunt: alle jongens moeten zoveel als mogelijk op hun eigen niveau kunnen hockeyen.

De drie hockeyverenigingen hebben in de afgelopen weken hierover binnen hun eigen geledingen gesproken met ouders, spelers en kaderleden. Met de opbrengst van deze gesprekken, het aantal jongens per leeftijdscategorie en de randvoorwaarden zoals deze door de KNHB zijn gesteld, willen de verenigingen vanaf komend seizoen binnen de jongenslijn de D-, C- en B-teams via onderstaand voorstel samenstellen. Alle drie de verenigingen streven daarbij naar het zoveel als mogelijk indelen op sterkte, homogeniteit binnen de teams en het voorkomen van te vroeg doorschuiven van jongens naar een oudere leeftijdscategorie. Eén van de randvoorwaarden die de KNHB aangeeft is dat vooruitlopend op een daadwerkelijke fusie van de drie verenigingen, het nu niet wenselijk is om in elke leeftijdscategorie combi-teams van de drie verenigingen in te schrijven.

Jongens D
HCB en THC werken samen door alle jongens uit te nodigen voor een selectietraining in de week van 18 juni. Gezien de aantallen jongens worden 2 combinatie-teams ingeschreven. 
VHC schrijft 3 eigen D-teams in.
Nadere informatie rondom de selectietraining volgt nog.

Jongens C
In de leeftijdscategorie JC werken de drie verenigingen samen waarbij de jongens van HCB worden ingeschreven als lid van THC. Alle jongens (VHC, THC en HCB) worden vervolgens uitgenodigd voor een selectietraining in de week van 18 juni. Dit leidt tot 3 teams, ingedeeld op sterkte. Dit zullen afhankelijk van de selectietraining 1 combiteam en twee clubteams of 3 combiteams zijn. Nadere informatie rondom de selectietraining volgt nog.

Jongens B
HCB en THC werken samen door alle jongens uit te nodigen voor twee selectietrainingen op maandag 11 juni a.s. (18.15-19.30 uur) en donderdag 14 juni a.s. (18.15-19.30 uur) op Sportpark Vrijenbroek (THC). Gezien de aantallen jongens worden 2 combinatie-teams ingeschreven op basis van sterkte.
VHC schrijft 2 eigen teams in.
Nadere informatie rondom de selectietraining volgt nog.

Meer informatie over de praktische invulling van de teams, locatie van thuiswedstrijden, tenue etc. volgt ook op korte termijn middels gezamenlijke infoavonden voor kinderen en ouders die mogelijk in een combiteam gaan spelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een eerste belangrijke en goede stap is in de richting van een kwalitatief goede en toekomstbestendige jongenslijn in Venlo.

Met sportieve groet,

Hockeyclub Blerick
Tegelse Hockey Club
Venlose Hockey Club